UGDYMO APLINKA

Darželio aplinkų ir erdvių įrengimas, paskirstymas, priemonių išdėliojimas ir naudojimas, lauko erdvių įtraukimas ir įdarbinimas – visi šie aspektai prisideda prie to, kad darželio aplinka tarnautų ugdymui(si).

Aplinka - šilta ir svetinga, skoningai suformuota, dinamiška – nuolat kintanti, atsinaujinanti ir prisitaikanti prie vaiko norų. Ji nesunkiai pritaikoma įvairioms veikloms, tarsi lengvai keičiamos „dekoracijos", skatinančios vaiko žingeidumą, norą ieškoti, kurti, tyrinėti, atrasti. Čia atsiskleis vaikų santykiai su įvairiais pasaulio reiškiniais. Taip formuosime jų intelektualinių ir praktinių įgūdžių sistemą.

Psichologinis aplinkos garantas:

Fizinis aplinkos garantas:

mazalauko
sale

Muzikos ir sporto salė

Grupės