UGDYMO PLANAVIMAS

Vaikui svarbiausia yra ne jo veiklos rezultatas, o pats procesas ir patyrimas. Tuo tarpu suaugusiųjų užduotis yra paskatinti vaiko smalsumą tyrinėjant kartu, o ne atsakant iš anksto.

Planuodami savo savaitės veiklas, didžiausia dėmesį skiriame į tai, ką vaikas jau žino ir ko ne, kokius klausimus ir hipotezes jis kelia, kuo vaikas natūraliai domisi. Toks žinojimas padeda planuoti veiklą, kuri būtų susijusi su tuo, ko vaikas dar nežino, ir suplanuoti veiklą taip, kad vaikas tą atsakymą sužinotų pats per savo savarankiškus žaidimus ir eksperimentus.

Ugdymo programa lanksti, papildoma naujomis idėjomis. Dienos tvarkaraštis leidžia vaikams patiems nustatyti savo žaidimo tempą, paliekama pakankamai laiko baigti užsiėmimus arba pratęsti jas sekančią dieną. Numatytas veiklas galima keisti, o užduotys gali kilti atsitiktinai, remiantis vaikų asmenine patirtimi ir "čia ir dabar" kylančiais vaikų poreikiais.

veikla

UGDYMAS LAUKE

Būdami gamtos apsuptyje vaikai patenka į įvairius pojūčius ugdančią erdvę, kurioje gali matyti, girdėti, liesti ir užuosti, taip įsisąmonindami savo tapatumą.

Kuo ugdymas lauke toks ypatingas?

Nevaržomi ir spontaniški žaidimai, vykstantys laisva vaikų valia, būtina sąlyga sveikam vaiko vystymuisi. Vaikai, kurie praleidžia daug laiko lauke, lankosi skirtinguose parkuose, prižiūrėtuose ar kaip tik žmonių dar nepaliestuose miškuose, keliauja į trumpesnius ar ilgesnius žygius:

jura

Visa ko pradžia yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos, ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi. Tai aukščiausia ir sunkiausia pareiga.
(Lietuvių poetas Justinas Marcinkevičius)

(Tezė) Visa ko pradžia yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos, ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi. Tai aukščiausia ir sunkiausia pareiga.
(Lietuvių poetas Justinas Marcinkevičius)